Oriënterend kortverblijf... een oplossing in de zoektocht naar ondersteuning op maat


Met de uitbreiding van oriënterend kortverblijf kunnen wij ouderen die zich thuis in een (potentiële) crisissituatie bevinden en passende zorg en ondersteuning nodig hebben, op korte termijn helpen. Zo zorgen we er mee voor dat ouderen met een zorg-en ondersteuningsnood niet snel-snel worden doorverwezen naar een ziekenhuis of woonzorgcentrum.

De opnameduur bedraagt minimum 14 en maximum 60 dagen per kalenderjaar. Deze 60 dagen kunnen gecombineerd worden met de 60 dagen in centrum kortverblijf.

Een interdisciplinair team van ergotherapeut, psycholoog, sociale dienst, zorgteam en coördinator woonzorg voorzien een integrale zorg en ondersteuning.

De dagprijs bedraagt 67,96 euro.

 

Contacteer onze sociale dienst voor meer info:

Ann Dewyn T 056 28 03 84 ann.dewyn@gvo.be 

Andere zorgoplossingen

Proefwonen
Proefwonen
Sint Vincentius, Kortrijk
Kortverblijf
Kortverblijf
Sint Vincentius, Kortrijk