Algemene vragen


Ja. Dementiezorg is één van de zaken waar we heel sterk mee bezig zijn. Elke zorgvoorziening heeft een coördinator ‘ethiek en dementie’. Die persoon heeft kennis over en ervaring met de bredere problematiek rond de dementie (met aandacht zowel voor de persoon met dementie als voor de familie, omgeving en mantelzorgers). Heeft u vragen over dementie? Neem zeker contact met ons op en we zoeken samen met u naar antwoorden en oplossingen.

Ja. Palliatieve zorg is één van de zaken waar we heel sterk mee bezig zijn. Elke zorgvoorziening heeft een expert in palliatieve zorgen. We verlenen deze zorg in nauwe samenspraak met de persoon in kwestie en de familie. We werken in dit verband ook samen met de huisarts en met het netwerk Palliatieve Zorg (dit is een netwerk in de regio dat ondersteunend werkt naar de zorgvoorzieningen). Palliatieve zorg kan zowel in het centrum voor kortverblijf als het woonzorgcentrum worden aangeboden.

We kunnen hier geen eenduidig antwoord op geven.  De prijzen voor de zorg verschillen naargelang de zorgdiensten waar u naar op zoek bent. U kan de verschillende diensten ontdekken op deze website. Heeft u een vraag aarzel dan niet ons te contacteren. Samen met onze trajectbegeleiders bekijken we wat nodig is. Op basis daarvan kunnen we u een transparant inzicht geven in de kostprijs.

We organiseren onze dienstverlening rond uw vraag. Dat wil zeggen dat we steeds een oplossing zoeken waardoor u geholpen bent. Met andere woorden, als er zich een acute zorgnood voordoet en in een bepaalde zorgvoorziening zou er een wachtlijst zijn dan zullen onze trajectbegeleiders samen met u alternatieven bekijken.

Neen, in principe is dat geen probleem en ‘in de buurt wonen’ is ook geen criterium. Uiteraard bespreken we wel samen wat de beste zorgoplossing en locatie kan zijn voor u en uw familie.

Zeker. Stagiairs in diverse disciplines kunnen bij ons stage lopen. Dat kan in de zorg zijn, maar dat kan ook voor administratieve, logistieke of technische functies. We werken ook samen met scholen of opleidingsinstituten (kappers, kiné, verpleegkunde, podologie, manicure, verzorging, VTI technische stages,  etc.) om de studenten van die organisaties stagemogelijkheden te bieden.

Iedereen kan verder begeleid worden door de eigen huisarts. In elke zorgvoorziening is er sowieso een coördinerend en raadgevend arts (CRA in vakterminologie) aanwezig voor de coördinatie en de ondersteuning van het medisch beleid. Die persoon heeft ook contact met de verschillende huisartsen van onze bewoners en stemt het medisch beleid met hen af.

We voorzien voor alle zorgvoorzieningen onze eigen maaltijden (we doen dat via onze eigen keuken Mensa). We besteden daar als groep veel aandacht aan omdat we weten hoe belangrijk dit voor mensen is. We bereiden elke dag seizoensgebonden maaltijden. Wij noemen het “(h)eerlijke Vlaamse keuken”. Elke dag zijn er verschillende menu’s beschikbaar. Als een bewoner iets op het weekmenu niet lekker zou vinden dan zijn er steeds alternatieven om uit te kiezen.

In normale tijden zijn al onze zorgvoorzieningen een ‘open huis’. Dat wil zeggen dat iedereen komt en gaat zoals ze willen. Maar, gelet op de Corona realiteit, moeten we ons aanpassen. Voor de bezoekregeling in onze zorgvoorzieningen kan u contact opnemen met de voorziening zelf.

Wij hanteren het principe dat u altijd recht heeft op zorg. Dat staat buiten kijf. Heeft u een vraag aarzel dan niet ons te contacteren. Samen met onze trajectbegeleiders bekijken we wat nodig is en wat het kost. We bekijken samen ook de financiële situatie en stellen oplossingen voor.

Bij het bespreken van zorgoplossingen bekijken we de kostprijs voor de zorgnoden. Welke tussenkomsten mogelijk zijn hangt grotendeels af van de situatie van de persoon die zorg nodig heeft (verzekering, ziekenfonds enz.). Onze trajectbegeleiders kunnen dit voor u in kaart brengen.

Bij ons is ‘het verkopen van uw huis’ geen voorwaarde om van de zorgdiensten te kunnen genieten.

We organiseren onze dienstverlening rond uw vraag. Dat wil zeggen dat we steeds een oplossing zoeken waardoor u echt geholpen bent. Blijkt uit een gesprek dat een opname in een woonzorgcentrum nog niet aan de orde is dan bekijken we samen met onze trajectbegeleiders hoe we u het best kunnen helpen.

Dat is wettelijk bepaald. Een kortverblijf mag maximum 60 aaneensluitende dagen duren. In totaal kan een kortverblijf 90 dagen per jaar duren.

Zeker en u bent ook zeer welkom. Contacteer de zorgvoorziening waar je vrijwilligerswerk zou willen doen. We bekijken samen wat de mogelijkheden zijn

Ja, dat kan. Voor de bewoner van een zorgvoorziening is het belangrijk om de vertrouwdheid met en herkenbaarheid van een vorige situatie te behouden. Als u reeds een langere periode voor iemand gezorgd heeft dan kunnen we ook ondersteunend helpen of we kunnen in samenspraak de zorg anders organiseren.

Ja, dat kan. Samen met de trajectbegeleider spreken we samen met de bewoner en de thuiszorgdiensten af hoe dit verloopt.

Als u zich zorgen maakt over de gezondheid of veiligheid van uw moeder of vader raadpleeg zeker eerst de huisarts. U kan ons zeker contacteren om samen te bekijken wat oplossingen kunnen zijn om deze zorg voor u geen zorg te laten zijn.

Goed dat u dit opmerkt want het is een aandachtspunt. Als u zich zorgen maakt over de gezondheid of veiligheid van uw moeder of vader raadpleeg zeker eerst de huisarts. Is er sprake van één of andere vorm of stadium van dementie dan kan u zeker met ons contact opnemen. Dementiezorg is één van de zaken waar we heel sterk mee bezig zijn. Elke zorgvoorziening heeft een coördinator ‘ethiek en dementie’. Die persoon heeft kennis over en ervaring met de bredere problematiek rond de dementie (met aandacht zowel voor de dementerende als voor de familie, omgeving en mantelzorgers). We werken overigens ook samen met andere diensten in de regio.

Zeker. Contacteer de zorgvoorziening waar je een vakantiejob zou willen doen. We bekijken samen wat de mogelijkheden zijn.

We kunnen hier geen eenduidig antwoord op geven.  De prijzen voor de zorg verschillen naargelang de zorgdiensten waar u naar op zoek bent. U kan de verschillende diensten ontdekken op deze website. Heeft u een vraag aarzel dan niet ons te contacteren. Samen met onze trajectbegeleiders bekijken we wat nodig is. Op basis daarvan kunnen we u een transparant inzicht geven in de kostprijs.

We kunnen hier geen eenduidig antwoord op geven.  De prijzen voor de zorg verschillen naargelang de zorgdiensten waar u naar op zoek bent. U kan de verschillende diensten ontdekken op deze website. Heeft u een vraag aarzel dan niet ons te contacteren. Samen met onze trajectbegeleiders bekijken we wat nodig is. Op basis daarvan kunnen we u een transparant inzicht geven in de kostprijs.

We kunnen hier geen eenduidig antwoord op geven.  De prijzen voor de zorg verschillen naargelang de zorgdiensten waar u naar op zoek bent. U kan de verschillende diensten ontdekken op deze website. Heeft u een vraag aarzel dan niet ons te contacteren. Samen met onze trajectbegeleiders bekijken we wat nodig is. Op basis daarvan kunnen we u een transparant inzicht geven in de kostprijs.

 

We kunnen hier geen eenduidig antwoord op geven.  De prijzen voor de zorg verschillen naargelang de zorgdiensten waar u naar op zoek bent. U kan de verschillende diensten ontdekken op deze website. Heeft u een vraag aarzel dan niet ons te contacteren. Samen met onze trajectbegeleiders bekijken we wat nodig is. Op basis daarvan kunnen we u een transparant inzicht geven in de kostprijs.

We kunnen hier geen eenduidig antwoord op geven.  De prijzen voor de zorg verschillen naargelang de zorgdiensten waar u naar op zoek bent. U kan de verschillende diensten ontdekken op deze website. Heeft u een vraag aarzel dan niet ons te contacteren. Samen met onze trajectbegeleiders bekijken we wat nodig is. Op basis daarvan kunnen we u een transparant inzicht geven in de kostprijs.

Bij het bespreken van zorgoplossingen bekijken we de kostprijs voor de zorgnoden. Welke tussenkomsten mogelijk zijn hangt grotendeels af van de situatie van de persoon die zorg nodig heeft (verzekering, ziekenfonds enz.). Onze trajectbegeleider kunnen dit voor u in kaart brengen.

Wij hanteren het principe dat u altijd recht heeft op zorg. Dat staat buiten kijf. Heeft u een vraag aarzel dan niet ons te contacteren. Samen met onze trajectbegeleiders bekijken we wat nodig is en wat het kost. We bekijken samen ook de financiële situatie en stellen oplossingen voor.

Ja. We voorzien voor alle zorgvoorzieningen onze eigen maaltijden ( we doen dat via de eigen keuken Mensa). We besteden daar als groep veel aandacht aan omdat we weten hoe belangrijk dit voor mensen is. We bereiden elke dag seizoensgebonden maaltijden. Wij noemen het “(h)eerlijke Vlaamse keuken”. Elke dag zijn er verschillende menu’s beschikbaar. Vind een bewoner iets op het weekmenu niet lekker dan zijn er steeds alternatieven om uit te kiezen.

We proberen steeds de gewoonten van de mensen te respecteren. In dit geval hun dag- en nachtritme. Soms is de zorg die nodig is echter van dien aard dat dit niet altijd mogelijk is. In dat geval bekijken we samen met de bewoner of zorgvrager en de wat de impact van de zorgsituatie is en hoe we dit best aanpakken. We noemen dat ‘zorg in dialoog’.

We proberen steeds de gewoonten van de mensen te respecteren. In dit geval hun dag- en nachtritme. Soms is de zorg die nodig is echter van dien aard dat dit niet altijd mogelijk is. In dat geval bekijken we samen met de bewoner of zorgvrager wat de impact van de zorgsituatie is en hoe we dit best aanpakken. We noemen dat ‘zorg in dialoog’.

Ja. We stimuleren wel om samen met anderen te eten omdat we er van overtuigd zijn dat sociaal contact het algemeen welzijn bevorderd. Maar wie er op staat om alleen te eten mag dat zeker.

We proberen steeds de gewoonten van de mensen te respecteren. In dit geval of iemand liever alleen is of opleeft bij contacten met de medemens. Soms is de zorg die nodig is echter van dien aard dat dit niet altijd mogelijk is. In dat geval bekijken we samen met de bewoner of zorgvrager en de wat de impact van de zorgsituatie is en hoe we dit best aanpakken. We noemen dat ‘zorg in dialoog’.

Ja, er zijn talloze activiteiten en mogelijkheden tot ontspanning, samenzijn en samen dingen doen met familie, vrienden, medebewoners en verzorgend personeel. Het staat iedereen vrij om aan deze of een aantal van deze activiteiten deel te nemen.

Ja, er zijn talloze activiteiten en mogelijkheden tot ontspanning, samenzijn en samen dingen doen met familie, vrienden, medebewoners en verzorgend personeel. Het staat iedereen vrij om aan deze of een aantal van deze activiteiten deel te nemen. We stimuleren iedereen wel om aan activiteiten deel te nemen omdat we menen dat dit bijdraag tot het welzijn van de persoon.

Dat kan zeker. Elke zorgvoorziening biedt diensten als kiné, ergotherapie of logopedie aan. Deze diensten kunnen op aanvraag, op voorschrift van huisarts of specialist gebruikt worden.

In normale tijden zijn al onze zorgvoorzieningen een ‘open huis’. Dat wil zeggen dat iedereen komt en gaat zoals ze willen, rekening houdend met het leven in de woongroepen. Maar, gelet op de Corona realiteit, moeten we ons voortdurend aanpassen. Voor de bezoekregeling in onze zorgvoorzieningen kan u contact opnemen met de voorziening zelf.

In al onze zorgvoorzieningen is een cafetaria of bistro-formule aanwezig. In sommige gevallen is de bistro ook een lokaal dorpsrestaurant waar iedereen welkom is om iets te drinken of te eten. Het cafetaria en/of de bistro is steeds toegankelijk voor de bewoners en hun familie en vrienden.

 

In al onze zorgvoorzieningen is een cafetaria of bistro-formule aanwezig. Het cafetaria en/of de bistro is steeds toegankelijk voor de bewoners en hun familie en vrienden. Afhankelijk van de zorgsituatie kan het dat iemand van het verplegend personeel de bewoner naar het cafetaria brengt en later terug komt halen.

 

Zeker en u bent ook zeer welkom. Contacteer de zorgvoorziening waar je vrijwilligerswerk zou willen doen. We bekijken samen wat de mogelijkheden zijn.

Contact met familie is heel belangrijk voor ons. Als u vragen heeft kan u terecht bij de sociale dienst van de zorgvoorziening of bij de trajectbegeleider. Uiteraard staat de directie steeds klaar om vragen te beantwoorden of zaken te verduidelijken.

Als iemand ziek is of er is een uitzonderlijke situatie dan houden we u zeker op de hoogte van de gezondheidstoestand. We maken hierover op voorhand afspraken wanneer, met wie en hoe dit moet gebeuren.

Als de medicatie veranderd dan houden we u zeker op de hoogte. We maken hierover op voorhand afspraken wanneer, met wie en hoe dit moet gebeuren.

Iedereen kan verder begeleid worden door de eigen huisarts. In elke zorgvoorziening is er sowieso een coördinerend en raadgevend arts (CRA in vakterminologie) aanwezig voor de coördinatie en de ondersteuning van het medisch beleid. Die persoon heeft ook contact met de verschillende huisartsen van onze bewoners.

Samen met de trajectbegeleider bespreken we met de zorgvragen en zijn familie wat de situatie is en welke zorgen nodig zijn. De meest aangepaste zorgen worden dus op voorhand afgesproken. Is er een verandering in de situatie dan zetten we ons opnieuw samen om de situatie te bekijken en, indien nodig, de zorg aan te passen.

In onze assistentiewoning kan het perfect zijn dat dezelfde thuisverpleging en vertrouwde zorgverstrekkers behouden blijven. Als de zorgvoorziening het moet overnemen dan kan dat uiteraard en we streven altijd naar een kwaliteitsvolle zorg.

Komt iemand in aanmerking voor verblijf in een woonzorgcentrum dan brengt de trajectbegeleider de zorgsituatie helemaal terug in kaart. Op basis daarvan organiseren we dan de zorg.

Hier kunnen we geen eenduidig antwoord op geven omdat dit verschilt van zorgvoorziening tot zorgvoorziening. Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met de zorgvoorziening van uw keuze en maak een afspraak om ter plaatse te gaan kijken.

Ja, er zijn talloze activiteiten en mogelijkheden tot ontspanning, samenzijn en samen dingen doen met familie, vrienden, medebewoners en verzorgend personeel. Het staat iedereen vrij om aan deze of een aantal van deze activiteiten deel te nemen.

Begrip en respect voor ieders zijn en voor ieders leven, gastvrijheid en zorg-ethisch handelen. Het is de basisfilosofie die het dagelijks denken en handelen van Woonzorggroep GVO stuurt. Wij laten mensen in hun waarde en ondersteunen hen op de manier die best bij hen past. We willen heel goed voor uw familielid zorgen.

Zeker. Het staat de bewoners vrij om te gaan waar ze willen. Maar, gelet op de Corona realiteit, moeten we ons aanpassen. Voor de specifieke regeling hieromtrent in onze zorgvoorzieningen kan u contact opnemen met de voorziening zelf. Het is uiteraard ook zo dat één en ander afhangt van het soort zorg iemand krijgt. 

Zeker. Het staat de bewoners vrij om te gaan waar ze willen. Willen ze echter hulp voor boodschappen dan bieden we ook een boodschappendienst aan.

Dat kan zeker. Elke zorgvoorziening biedt diensten als kapper, pédicure enz. aan. Het volstaat een afspraak te maken. Elke bewoner kan ook kiezen om naar de eigen kapper of pédicure te gaan.

Huisdieren zoals honden en katten mogen ‘op bezoek’ komen maar mogen niet blijven. Kleinere huisdieren zoals vissen en vogels zijn wel mogelijk maar mits afspraken op voorhand.

We kunnen hier geen eenduidig antwoord op geven.  De prijzen voor de zorg verschillen naargelang de zorgdiensten waar u naar op zoek bent. U kan de verschillende diensten ontdekken op deze website. Heeft u een vraag aarzel dan niet ons te contacteren. Samen met onze trajectbegeleiders bekijken we wat nodig is. Op basis daarvan kunnen we u een transparant inzicht geven in de kostprijs.

We kunnen hier geen eenduidig antwoord op geven.  De prijzen voor de zorg verschillen naargelang de zorgdiensten waar u naar op zoek bent. U kan de verschillende diensten ontdekken op deze website. Heeft u een vraag aarzel dan niet ons te contacteren. Samen met onze trajectbegeleiders bekijken we wat nodig is. Op basis daarvan kunnen we u een transparant inzicht geven in de kostprijs.

De kamers zijn standaard bemeubeld met alle noodzakelijke meubilair. Uiteraard is het belangrijk dat men vertrouwde en voor u belangrijke dingen kan meenemen waar men waarde aan hecht. Het is immers ons streven om mensen gastvrij te omgeven. In samenspraak met de voorziening kunnen afspraken gemaakt worden over wat u kan en wenst mee te brengen.