Woonzorggroep GVO en Familiehulp werken samen voor thuiswonende ouderen met zorgvraag

“Zo lang mogelijk thuis blijven wonen”, dat is de wens van elke oudere. Maar vaak is het geen evidentie voor de thuiswonende oudere om de juiste oplossingen te vinden voor zijn uiteenlopende zorgvragen. Om hieraan tegemoet te komen, slaan Woonzorggroep GVO en Familiehulp de handen in elkaar. Doel: thuiswonende ouderen in West-Vlaanderen een zorgaanbod op maat bieden, dat mee evolueert met hun veranderende behoeften.


Via deze  unieke en structurele samenwerking willen beide organisaties een naadloos zorgtraject aanbieden aan thuiswonende ouderen zodat zij, ongeacht of ze aankloppen bij GVO of Familiehulp, via één vraagstelling een beroep kunnen doen op de zorgoplossingen van beide organisaties.

“Thuiswonende ouderen hebben vaak heel diverse zorgvragen”, verduidelijkt Bernard Bruggeman, gedelegeerd bestuurder van Woonzorggroep GVO. “In het huidige zorglandschap kunnen deze complexe vragen meestal niet beantwoord worden door 1 zorgpartner. Dat maakt dat ouderen zelf op zoek moeten naar manieren om aangepaste zorg te krijgen. Hierbij moeten ze niet enkel hun weg vinden in het doolhof van organisaties en contactpersonen, maar moeten ze ook rekening houden met de snel evoluerende zorginitiatieven. Hierop willen Woonzorggroep GVO en Familiehulp een antwoord bieden: één integraal zorgtraject waarbij de thuiswonende oudere vanuit GVO of Familiehulp steeds toegeleid wordt naar de meest passende zorg, zelfs als de zorgvraag wijzigt. Vanuit Woonzorggroep GVO bieden we onze kennis en expertise inzake dementie in de thuisomgeving aan en kunnen we een zinvolle dagbesteding in onze dagverzorgingscentra voorstellen. Daarnaast bieden ook onze woonoplossingen zoals kortverblijf, zorgflats voor echtparen of assistentiewoningen een mogelijke oplossing.”

“Familiehulp beschikt over ruime professionele ervaring met de ondersteuning van ouderen in de eigen thuisomgeving”, gaat Bart Roegiers, operationeel directeur van Familiehulp verder. “Wij bieden een kwaliteitsvol aanbod van gezinszorg, oppashulp, poetsdienst, poetsen met dienstencheques, karweihulp, enz. Ouderen met een zorgbehoefte die nood hebben aan sociaal contact kunnen ook terecht in onze dagverzorgingshuizen NOAH.  Dankzij de samenwerking met Woonzorggroep GVO kunnen wij snel én op maat zorgvragen beantwoorden van nog meer ouderen. Het integraal zorgtraject dat we samen realiseren, waarbij de thuiswonende oudere slechts éénmaal zijn zorgvraag stelt aan GVO of Familiehulp , past helemaal in onze filosofie van klantgerichtheid.”

 

Operationeel klaar in het najaar

Woonzorggroep GVO en Familiehulp willen deze aanpak operationeel klaar hebben in het najaar. Dit geeft beide organisaties de tijd en ruimte om de doelgroep goed te informeren over de mogelijke trajecten en om goede en vlotte werkafspraken te maken.

De beide organisaties maken de nodige middelen vrij om de zorgtrajecten te coördineren, te begeleiden en concreet uit te voeren. Daarnaast worden in West-Vlaanderen 25 extra verzorgenden ingezet om de concrete zorgverlening thuis te kunnen bieden.